Tillvägagångssätt skapar också variation i priset

De olika företagen på marknaden har olika tillvägagångssätt som påverkar priset. T.ex. kan de arbeta endast med miljövänliga medel, något som vanligtvis är dyrare. Att göra en fasadtvätt är tidskrävande och ett tungt arbete. Företagen tar ofta hänsyn till hur din fastighet ser ut utöver antalet kvadratmeter. Behöver de använda speciell utrustning kan priset gå upp något, i korrelation med tiden som krävs.