Arbetsutsikterna för fastighetsförvaltare

Funderar du på att jobba med fastighetsförvaltning? Innan man väljer ett yrke är det givetvis bra att ha kännedom kring hur arbetsmarknaden ser ut. Om det inte är ett yrke man brinner väldigt mycket för, så är faktorer som konkurrenssituationen på arbetsmarknaden och löneläget helt avgörande faktorer.

Den som vill jobba med fastighetsförvaltning bör inte ha några problem att hitta ett jobb. Enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass så råder ”Liten konkurrens om jobben” i nästan hela Sverige. Undantaget är Värmland och ett antal län i södra delarna av landet, där det anses råda balans på arbetsmarknaden. I storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö bedöms konkurrensen om jobben vara låg.

Även för den som bor i södra Sverige bör det inte vara några större problem att hitta jobb. I Skåne län är konkurrensen ”Låg”, och även om konkurrensen är lite hårdare i län som Kronoberg, Jönköping och Kalmar, så bedöms den fortfarande vara i balans. Tittar man på många andra yrken i Yrkeskompassen så är fastighetsförvaltare ett ”enkelt” jobb att få, i jämförelse.

Samtidigt finns det givetvis yrken där det råder ännu mindre konkurrens. Trots allt råder balans på arbetsmarknaden för fastighetsförvaltare i vissa delar av landet. När det kommer till yrken som kockar, lärare och en del hantverkargrupper, så råder ”Mycket liten” konkurrens i samtliga av landets län.

Skulle man som boende i Småland få problem att hitta ett jobb inom fastighetsförvaltning, kan det vara läge att söka sig till ett annat län för att utöka chanserna. Det här är något som inte bör vara nödvändigt kanske, men möjligheten finns där. Någon som bor i Kronobergs län kan söka sig till Skåne för bättre jobbmöjligheter, medan någon i Jönköping kan söka sig till exempelvis Östergötland för fler arbetsgivare att kontakta.

Och när man väl får ett jobb inom fastighetsförvaltning, är det ofta med goda villkor. Utbildningen är yrkesinriktad och man får ofta jobba med det som man verkligen har utbildat sig inom – något som knappast kan sägas om alla utbildningar & rekrytering av fastighetsförvaltare. Med det sagt, så är det inte alltid någon med en fastighetsförvaltarutbildning blir just fastighetsförvaltare. Det är inte ovanligt att man får jobb inom andra närliggande områden, ibland kopplat till lokalförvaltning på olika sätt. Driftsövervakare är ett exempel på ett sådant yrke.

Att arbetsmarknaden är i balans ska betyda att det inte ska vara svårt att hitta ett jobb med rätt utbildning i bagaget. Givetvis finns det dock en rad faktorer som spelar in för om arbetsgivaren slutligen kommer att anställa dig eller inte. Personliga egenskaper är något som många rekryterare värdesätter högt.

För att ta reda på vad som eftersöks är en idé att titta på aktuella annonser som ligger ute nu. Titta på tio stycken och ta med dig den röda tråden i annonstexterna. Värdesätts kommunikativa förmågor högt inom fastighetsförvaltning? Eller organisationsförmåga? Om du inte besitter de egenskaper som eftersöks är det bra att försöka utveckla dem så snart som möjligt. Här hittar du även annan värdefull information som kan hjälpa dig att få det jobb du vill ha – förhoppningsvis på lite kortare tid.