Arbetsutsikterna för fastighetsförvaltare

Funderar du på att jobba med fastighetsförvaltning? Innan man väljer ett yrke är det givetvis bra att ha kännedom kring hur arbetsmarknaden ser ut. Om det inte är ett yrke man brinner väldigt mycket för, så är faktorer som konkurrenssituationen på arbetsmarknaden och löneläget helt avgörande faktorer.

Den som vill jobba med fastighetsförvaltning bör inte ha några problem att hitta ett jobb. Enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass så råder ”Liten konkurrens om jobben” i nästan hela Sverige. Undantaget är Värmland och ett antal län i södra delarna av landet, där det anses råda balans på arbetsmarknaden. I storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö bedöms konkurrensen om jobben vara låg. read more

Arbetsutsikterna för fastighetsförvaltare Read More »