Lär dig mer om att sälja fakturor

Har du en liten enskild firma eller ett stort aktiebolag med flera miljoner i omsättning per månad? Oavsett storlek hittas företag som väljer att sälja fakturor inom din bransch och bland företag i samma storlek. Det är en finansiell tjänst som används av företag inom de flesta branscher. Det finns tydliga fördelar men även vissa nackdelar.

Förbättrad likviditet och enklare administration

När ett företag beslutar sig för att sälja fakturor kontaktas ett factoringföretag och ett avtal skrivs mellan dessa parter. De fakturor som ska säljas registreras hos factoringföretaget som i sin tur skickar fakturan till den kund som fakturan gäller. Nu äger factoringföretaget denna skuld mot kunden och kommer därefter administrera den.

Samma dag som köpet genomförs betalas pengar ut till det företag som sålt sina fakturor. På detta sätt skapas en bättre likviditet eftersom de inte måste vänta in de 30 dagar som betalningstiden ofta är på fakturor.

En annan fördel är administrationen. Från försäljningen är det factoringföretaget som skickar ut påminnelser om kunden inte betalar. De kommer även att skicka inkassokrav och i ett sista steg skicka krav via Kronofogden. På detta sätt behöver man själv inte ha denna kontakt och kontroll mot kunden.

Du kan sälja fakturor till banker och factoringföretag

Flera banker och factoringföretag har fakturaförsäljning som en tillgänglig tjänst. Det finns därmed flera aktörer man kan vända sig till. Det som bland annat skiljer dem är hur stor procent av fakturan som betalas ut, eventuella andra avgifter samt hur registrering sker av fakturorna. Här är det en klar fördel om man jämför de olika alternativen för att sälja fakturor då det bland annat prismässigt skiljer sig ganska mycket. En del factoringföretag riktar sig enbart mot riktigt stora företag som vill sälja fakturor medan vissa vänder sig till betydligt mindre aktörer. Försök att hitta den bank eller det factoringföretag som erbjuder bäst lösning utifrån de behov som finns.

En kostnad och ingen personlig kontakt med kunden

En tydlig nackdel är kostnaden. Om en faktura skickas på 50 000 kr och kostnaden är 3 % kommer företaget att betala 1500 kr i avgift. Med ett par fakturor per månad blir det flera tusen kronor som försvinner av företagets vinst. Är det värt det?

Den andra nackdelen är hur kontakten sker med kunden. När fakturan är skickad är det factoringföretaget som sköter all kontakt. Detta eftersom de äger fakturan. Du har därmed inte samma personliga kontakt med kunden och kan hitta egna lösningar om kunden behöver detta. I vissa fall kan det skapa irritation hos kunden som i värsta fall innebär att de vänder sig någon annanstans vid nästa tillfälle. Risken är däremot mycket liten just på grund att det blivit så vanligt förkommande att sälja fakturor.

Regress innebär att du kan få tillbaka fordran

Innan du väljer att sälja fakturor bör du vara insatt i vad som innebär med regress. Du kan genomföra fakturaförsäljning med eller utan regress.

I det fall som du väljer att ha regress kommer factoringsföretaget att sälja tillbaka fakturan till dig om det visar sig att de inte kan få betalt för den. Därmed tar du den slutgiltiga risken vilket självklart innebär att du kan få större belopp för fakturan.

Utan regress innebär därmed att någon ”ångerrätt” inte finns. Fakturan är såld, du har fått dina pengar och det är helt och hållet upp till factoringföretaget att göra vad vill göra med skulden.